v-snaren

Algemene tips voor bij het vervangen van v-snaaraandrijvingen:

- de V-snaarbreedte en bovenste groefbreedte moeten overeen komen.
- de aandrijfpoelies moeten in één lijn staan en de schijfgroeven gereinigd zijn, voordat de V-snaar bevestigd wordt en dat de V-snaar er losjes en zonder gereedschap omgelegd wordt.
- dat bij meergroevige V-snaar-aandrijvingen bij een defecte V-snaar, de hele set vervangen dient te worden.
- na het opleggen de V-snaar op spanning gebracht dient te worden en dat de V-snaar na een looptijd van ca. 15 tot 20 min. nagespannen dient te worden.
- de V-snaarspanning moet regelmatig gecontroleerd worden. Slip, die veroorzaakt wordt door een verkeerde spanning, beschadigt de V-snaar.